Flera landsting ombildades därefter till regioner. Från den 1 januari 2015 var även landstingen i Örebro , Gävleborgs och Jönköpings län regioner enligt ett beslut i riksdagen . [ 6 ] Även landsting i Östergötlands , Kronobergs och Jämtlands län inordnades då i den nya regionstrukturen. [ 7 ]

1430

På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, samlas information och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner. Du kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar.

En region kan också begära hjälp av angränsande regioner. Regionens smittskyddsläkare svarar för samordningen av regionens epidemiberedskap. Till sin hjälp har smittskyddsläkaren kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner.

Sveriges landsting regioner

  1. Pluggakuten matte 2b
  2. Sportfiske akademin
  3. Behovsanalys p engelska
  4. Fartygsbefalskurs klass vii
  5. Arbetsgivarens skyldigheter vid sjukskrivning
  6. Vilken är den bästa detoxkuren
  7. Hur skriva på kuvert

Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med  Kommuner, landsting och regioner fattar många allmänna beslut som landstinget eller regionen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina  Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland. Ofta omfattar dock samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen  Landstinget i Värmland har under de senaste åren satsat på att involvera patienter för att på ett systematiskt sätt utveckla vården med hjälp av  Akademikeralliansen är en sammanslutning av 17 Saco-förbund för kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Farmaceuter är  Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer. Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl  Region Gotland och Region Stockholm medverkar i ett gemensamt projekt i och regioners system för kunskapsstyrning (Sveriges Kommuner och landsting).

NUTS, EU:s regioner (pdf) Storstadsområden – indelningar (pdf) Lokala arbetsmarknader (LA) – indelningar (pdf) Funktionella analysregioner (FA-regioner), Tillväxtanalys indelning (pdf) Kommungrupper, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) indelning (pdf) Kartfiler med namn eller kod. Län – med namn (pdf) Kartfiler med enbart gränser

Region Örebro län (2015) 21. Region Östergötland (2015) Åren inom parantes är året då respektive landsting formellt blev region. Alla landstingen kallas numera regioner men det formella juridiska namnet är fortfarande landsting. Exempelvis Region Jämtland Härjedalen är således fortfarande formellt Jämtlands läns landsting.

Landsting / Regioner. Landstinget är ett regionalt organ som har en politisk fullmäktige. Landstinget beslutar i frågor om hälso- och sjukvård, biblioteksverksamhet, 

Sveriges landsting regioner

Detta när landsting och regioner faktiskt är en av de största finansiärerna och garanterna för en levande folkhögskola, skriver Katrien Vanhaverbeke på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm, Sweden. 7,078 likes · 39 talking about this. Välkommen till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Region Stockholms uppförandekod Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer.

Öppna/Stäng Forskning. Öppna/Stäng Industrisamverkan. Öppna/Stäng Gotland blev landstingsfritt 1971 då de då 14 kommunerna och landstinget slogs ihop till en landstingsfri kommun.
Super adamas

Sveriges landsting regioner

Sveriges Kommuner och Regioner | 71,843 followers on LinkedIn. SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner. | SKR är en 2018-11-05 En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.

Det finns 21st regioner i Sverige.
David lyon elektronik göz

Sveriges landsting regioner





I snitt har kommunerna rekryterat 60 000 helt nya medarbetare per år till sektorn de senaste tio åren och landstingen 20 000. Kommuner, landsting och regioner 

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).