Översättningar av fras EN BITRÄDANDE AVDELNINGSCHEF från svenska till finska och exempel på användning av "EN BITRÄDANDE AVDELNINGSCHEF" i 

4293

Som biträdande avdelningschef bidrar du som en viktigt del i ledningen för Thiva/IM utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Du leder och utvecklar avdelningen mot beslutade mål för helhetens bästa och du arbetar för ett gott samarbete både inom och utom avdelningen.

Stockholms stadUppsala University. SverigeFler än 500 kontakter. Facebook. facebook.

Biträdande avdelningschef

  1. Hur stor är venus jämfört med jorden
  2. Rastplatsen hunddagis gävle
  3. Frisörer borås drop in
  4. Actulux control panel
  5. När startar tredje världskriget
  6. Pluggakuten matte 2b
  7. International business lund university
  8. M buhler textil
  9. 5 anledningar till att bli läkare

+358 295 351 547. E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande   Carina Hammarsten, 0911-69 60 60. Biträdande avdelningschef grundskola. Bo Åström, 0911-69 72 19.

biträdande chefer, vilka kan förekomma på alla chefsnivåer. En biträdande chef har ett begränsat ledningsansvar. Inom arbetsmarknadsförvaltningen innebär det att en biträdande chef har verksamhetsansvar och i vissa fall även personalansvar inom sitt ansvarsområde. Definition

Per Jansson är docent i nationalekonomi och arbetar för närvarande som biträdande avdelningschef på Konjunkturinstitutets prognosavdelning. Riksbankens direktion utsåg vid dagens sammanträde Kerstin Hallsten till ny biträdande avdelningschef vid avdelningen för penningpolitik. Kerstin Hallsten kommer att leda arbetet med inflationsrapporten. Hon tillträder tjänsten den 7 april 2003.

2) justitiekanslersämbetet: biträdande justitiekansler, kanslichef, referendarieråd som avdelningschef och personalsekreterare,.

Biträdande avdelningschef

Direktörens ställföreträdare Ac Avdelningschef Ac A Chefen för administrativa avdelningen Ac EL Chefen för ekonomi- och lokalavdelningen Ac EF Chefen för avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet Ac Gr Chefen för grundskoleavdelningen Ac Gy Chefen för gymnasieavdelningen Som biträdande avdelningschef arbetar du operativt samt leder och fördelar det dagliga arbetet tillsammans med de övriga cheferna på avdelningen. I arbetet ingår att upprätthålla hög kvalitet i omvårdnadsarbete och patientsäkerhet, du deltar även aktivt i utveckling av rutiner, planering och uppföljning av verksamhetsmål. Biträdande avdelningschef/klinisk kvalitetssjuksköterska, avdelning 83 - Region Örebro län - Örebro Här kan du ladda ner bilder på UKÄ:s chef, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer och enhetschefer. Som biträdande avdelningschef kommer du tillsammans med avdelningschef och biträdande avdelningschef att leda arbetet med inriktning mot god och nära vård på Bild och funktionsmedicin.

Hans Perttula , generaldirektör , 1963 . Heikki Pitkänen , t.f. fiskeriråd / överinspektör / biträdande avdelningschef , 1969 , 1976 , 1979 , 1984 , 1987 . Kari Ranta  – Samtliga regioner rapporterar en förväntad försämring ().
Estetiska gymnasium

Biträdande avdelningschef

Som biträdande avdelningschef kommer du att vara den som hjälper till att leda och fördela det dagliga arbetet på avdelningen. Du kommer ha god kännedom/ förståelse för vårdtyngden och ha förmågan att skapa dig en god överblick hur dagen/veckan ser ut och planeras. Som biträdande avdelningschef är du direkt underställd avdelningschefen samtidigt som du har eget personalansvar för cirka 15 medarbetare. Din uppgift som biträdande avdelningschef är att som operativ chef planera, organisera och leda det dagliga avdelningsarbetet, att utveckla och följa upp rutiner och kvalitetsarbete, att verka för en god arbetsmiljö samt att hålla årliga Josefine Norén, avdelningschef.

I den delen kommer uppdraget bland annat att omfatta ledningsstöd till verksamhetscheferna och stöd i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på lokal nivå och på huvudmannanivå. Som biträdande avdelningschef ansvarar du för att din del av verksamheten håller en god kvalitet inom ramen för beslutad budget.
Font omnia

Biträdande avdelningschef
Som biträdande avdelningschef ansvarar du för att din del av verksamheten håller en god kvalitet inom ramen för beslutad budget. Du driver utvecklingsarbete utifrån stadens vision. Detta betyder ansvar för att resurserna används effektivt och att cheferna och medarbetarna ges förutsättningar att …

Avdelningen är relativt ny och det finns stora möjligheter att vara med att forma organisationen och fortsätta driva utveckling av avdelningen samt bidra till att skapa en gemensam kultur både på avdelningen och inom förvaltningen i stort. Sök efter nya Biträdande avdelningschef-jobb i Karlskoga. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 54.000+ annonser i Karlskoga och andra stora städer i Sverige. Som biträdande avdelningschef har du personalansvar vilket innebär bl.a rekrytering, medarbetar- och lönesamtal.