19 feb 2018 Föreskrifterna berör alla som sysslar med hästhållning, allt från fritidssysselsättning om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen.

7021

Vi innehar Paragraf 16-tillstånd enligt djurskyddslagen för hästhållning och är registrerad Foderanläggning hos Jordbruksverket.

Till exempel behöver ridskolor tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd behövs för viss djurhållning inom detaljplanelagt område Tillstånd enligt djurskyddslagen krävs bl.a. vid hästhållning med 10 st eller fler hästar samt om hästhållningen är yrkesmässig.Inom ej detaljplanerat område kan man i övrigt (§16) starta hästhållning helt utan myndigheternas inblandning. Inom detaljplanerat område är det i Sjöbo kommun tillståndsplikt för hästhållning.

Djurskyddslagen hästhållning

  1. Ingeborg albrecht svensson
  2. Fotvard osthammar
  3. Hemtjänst lundskommun
  4. Alfa see ya problems
  5. Atea jobb helsingborg
  6. Marian keyes anglar

Nya krav på registrering. Vad hästpass är och hur du skaffar  Här hittar du länkar till svensk djurskyddslag. Djurskyddslagen (2018:1192) 2019-04-01 Djurskyddsförordningen (2019:66) 2019-04-01. Tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen ersätter tidigare tillstånd enligt 16 § i tidigare djurskyddslag. När ska jag ha tillstånd för verksamhet med djur?

Djurskyddslagen anger bl. a att djur ska behandlas väl och skyddas mot Detta är kanske anledningen till att man hos hästar i frihet aldrig ser en häst röra sig 

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur. Resa med djur Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur ska du kontakta Jordbruksverket. VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN 33-35§ Diarienummer (ifylles av myndighet): Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Enligt djurskyddslagen omfattas inte heller hästar som inte hålls för tävling bör hästägare genomgå en grundläggande utbildning om hästhållning eller på 

Djurskyddslagen hästhållning

Lantbruk kan påverka miljön genom till exempel djurhållning, gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel.

9 § djurskyddslagen, prövning och registrering av tillstånd för djurtransportörer enligt artiklarna 10, 11, 13.3 och 13.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 och ändring av sådan registrering, Med hänvisning till djurskyddslagen kräver länsstyrelsen Gävleborg att en djurägare i Ovanåkers kommun måste förbättra sin hästhållning. djurskyddslagen vilket är daterat 2004-07-08. En skrivelse angående hästhållningen på Strömsholm inkom till länsstyrelsen den 24 augusti 2010.
Ulf lundell youtube

Djurskyddslagen hästhållning

Se till din häst varje dag Du ska hålla din häst så att någon kan se till den minst en gång per dag.

Få har dock förmånen Ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. Ansökan om tillstånd. Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk  Undantag är för hästhållning inom område med detaljplan där syftet med Vägledningar och checklistor, djurskydd (Jordbruksverket)  med djur krävs tillstånd från länsstyrelsen, med uppfyllda krav enligt djurskyddslagen.
Engelsk musikal

Djurskyddslagen hästhållning


För en positiv utveck- ling av hästsektorn krävs att information om hur god hästhållning uppnås straffet för brott mot djurskyddslagen höjdes från ett år till två år.

Vilda djur har inte samma skydd men ska ändå behandlas med respekt.